Web Tasarımı ve Multimedya

Harcadığınızdan fazlasını kazandıran reklamlar...!

Reklam ortamları tüketici ile hedef kitlenin buluştuğu yerlerdir. Bu noktada yapılacak yanlış tercihler yapılan tüm çalışmaların ve masrafların boşa gitmesine , reklam mesajınızın hedef kitleye ulaşamamasına, yanlış algılanmasına veya yetersiz kalmasına neden olabilir. Reklam araçlarının seçiminde hedeflenen tüketici kitlesinin çok iyi analiz edilmesi , hedef kitlenin niteliklerine uygun reklam araçlarının tercih edilmesi gerekir. Hedef kitlenin alışkanlıklarının incelenmesi ve doğru reklamın uygun reklam ortamına göre hazırlanması reklamın saptanan amaca ulaşmasını sağlayacaktır. 

Reklam araçları;

Yazılı basında kullanılan reklam araçları (gazete, dergi ve diğer yayınlar, katalog vb.),

Yayın alanında kullanılan reklam araçları ( TV ve radyo reklamları)

Diğer Reklam Araçları ( Açık hava reklam araçları, fuarlar, internet vb.)

Bu üç ayrı kategorideki reklam ve tanıtım ihtiyaçlarınız medya planlaması yapılarak gerekli noktalarla sizin için irtibata geçilir. Yerel ve ulusal TV kanalları, açık hava reklamları, radyo kanalları, internet siteleri  vb. reklam araçlarının en uygun olanı ve olanları medya planlaması ile size sunulur.  Reklam ve tanıtım ihtiyaçlarınız için bu mecraları en verimli biçimde kullanabilmeniz için çalışılır.